YOTAPHONE3即将上市,而我依然着迷YOTAPHONE1的工业设计

让我们看看YOTAPHONE1的里里外外:

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


8.jpg


9.jpg


10.jpg


11.jpg


12.jpg


13.jpg


14.jpg


15.jpg


16.jpg


17.jpg


18.jpg


19.jpg


20.jpg

 
已邀请:

要回复问题请先登录注册